Париж. По Сене. Аквариум.
По Сене
По Сене
По Сене
По Сене
По Сене
По Сене
По Сене
По Сене
По Сене
По Сене
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
По Сене
По Сене
По Сене
По Сене
По Сене
По Сене
По Сене
По Сене
По Сене
По Сене
       11
           12
             13
           14
             15
       16
           17
            18
             19
           20
По Сене
По Сене
По Сене
По Сене
По Сене
По Сене
По Сене
По Сене
По Сене
По Сене
       21
           22
           23
           24
            25
           26
           27
            28
           29
          30
По Сене
По Сене
По Сене
По Сене
По Сене
По Сене
Аквариум
Аквариум
Аквариум
Аквариум
        31
           32
          33
           34
           35
            36
            37
           38
            39
          40
Аквариум
Аквариум
Аквариум
Аквариум
Аквариум
Аквариум
Аквариум
Аквариум
Аквариум
Аквариум
        41
            42
           43
           44
           45
          46
          47
            48
           49
          50
Аквариум

        51

1- 36Часовая обзорная экскурсия по Сене на «бато-муш».  37-51. Синеаква (аквариум с кинотеатрами у Дворца Шайо)
Livrad

                                                    Земля
>>>    На главную                                                                                                       >>>  Париж- Лионский вокзал. Парк Берси. Библиотека им. Митеранна.


Hosted by uCoz